Anna Szczygielska – Babiuch

W roku 2005 ukończyłam  studia licencjackie na Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Fizjoterapia. W roku 2007 ukończyłam  uzupełniające studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na Wydział Rehabilitacji, kierunku: fizjoterapia.Także w roku 2007 ukończyłam na tej samej uczelni Studia Podyplomowe na kierunku: Wychowanie Pedagogiczne.W roku 2017 ukończyłam studia doktoranckie na  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie otrzymując tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej

W 2018 roku ukończyłam i zdałam Państwowy egzamin specjalizacyjny otrzymując tytuł specjalisty fizjoterapii.

Aktualnie jestem kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, pracuję jako wykładowca akademicki w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia oraz od 2019 roku jako fizjoterapeuta w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

Jestem autorką i współautorką licznych publikacji krajowych i międzynarodowych z dzieciny fizjoterapii i nauk o zdrowiu.

Dzień 1

Czwartek 14.11.2024r

13:30-14:00

Skośnogłowie - holistyczne podejście do diagnozy i leczenia