Grzegorz Gałuszka

Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriaxa (OMI Global)

W 1996 ukończył studia magisterskie na AWF Kraków na kierunku rehabilitacja ruchowa. Pracę  zawodową rozpoczął w 1996, sprawował m.in.: stanowiska kierownicze działów rehabilitacji ruchowej w jednostkach służby zdrowia. 
W 1998 swoją wiedzę zawodowa zaczął pogłębiać od szkolenia w metodzie McKenziego, co w 2000 roku zakończył egzaminem uwierzytelniajacym Instytutu McKeziego. 
W 2000 rozpoczyna edukacje w metodzie PNF, gdzie konsekwentnie przez lata nauki doskonalił  swoje umiejętności terapeutyczne dochodząc w systemie edukacji IPNFA do najwyższego poziomu terapeutycznego uzyskując tytuł „IPNFA certified PNF Therapist”.
W roku 2001 rozpoczął naukę Medycyny Ortopedycznej wg Cyriaxa w systemie Orthopaedic Medicine International (OMI Global). Egzamin terapeutyczny zdał w 2003 roku. Przez kolejne lata asystował u boku Hansa Vorselaarsa,  jednego z uczniów dr Jamesa Cyriaxa doskonaląc warsztat nauczycielski.
W 2008 roku w czasie egzaminu kończącego długi okres przygotowań uzyskał tytuł Instruktora Medycyny Ortopedycznej wg Cyriaxa.
Obecnie prowadzi własne centrum rehabilitacji o profilu ortopedyczno-neurologicznym.

Dzień 1

Czwartek 14.11.2024r

09:15 - 10:00

Nieustępujący ból krzyża. Pacjent źle zdiagnozowany, źle leczony czy może psychogenny? Jak standardy Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a pomagają w codziennej pracy fizjoterapeuty.