Philippe Campignion

Dyrektor szkolenia B.C.M.A.©: biomechanika łańcuchów mięśniowych i stawowych Szkolenie z anatomii palpacyjnej (obecnie: Strategie leczenia w ś fizjoterapii globalnej)© Fizjologia postawy i ruchu©
Trening świadomości ciała©

Dzień 2

Piątek 15.11.2024r

11:00 – 12:15

Mięsień jako narzędzie ekspresji behawioralnej

13:45 - 15:00

Pokaz pracy wg metody GDS