D.O. mgr PRZEMYSŁAW SEKUŁA

Absolwent  CM UJ oraz Sutherland College of Osteopathic Medicine, rehabilitant, osteopata. Jeden z 3 w Polsce Oficjalnych Nauczycieli prestiżowej metody Fascial Manipulation Stecco, związanej z Uniwersytetem w Padwie (Włochy). Jako jedyny osteopata w Polsce prowadzi/ł szkolenia i warsztaty w Polsce, Francji, Czechach, Belgii, Szwajcarii oraz na Filipinach.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując i szkoląc się przez kilka lat w 5 krajach. Łącznie przeszedł ponad 3000 godzin szkoleń podyplomowych. Oprócz odbytych szkoleń i studiów podyplomowych przez okres ponad 2 lat miał przyjemność tłumaczyć zajęcia w 2 dodatkowych szkołach osteopatii FICO (Flanders International College of Osteopathy) oraz PAO (Filią znanej brytyjskiej szkoły ESO).
Obserwacja różnych nurtów i sposobów pracy czy jej organizacji w różnych znaczących ośrodkach (Paryż/Cambridge/Nicea/Padwa) pozwoliła wypracować swój własny styl pracy.

Jest pasjonatem, zafascynowany całościowym patrzeniem na człowieka. W oparciu o zebrane doświadczenia uważa, że tylko całościowe podejście do człowieka może mu nie tylko trwale pomóc, ale również nauczyć nowego, lepszego sposobu życia oraz podejścia do samego siebie.

Dzień 2

Piątek 15.11.2024r

12:15- 12:45

FM Case Study