Radosław Składowski

Lekarz ortopeda (lekarz od 1995, ortopeda od 1999). Od 2000 roku zajmuje się profesjonalnie medycyną manualną. Od 2006 do metod medycyny manualnej dołączył metodę klawiterapii oraz jej pochodne. Podstawową zasadą jego terapii jest wycofywanie chorób narządu ruchu poprzez naprawę funkcji, których utrata lub zaburzenie doprowadziły do tychże chorób. Odzyskanie prawidłowej funkcji wiedzie do wyzdrowienia, czasami także z tych chorób które uchodzą za nieuleczalne.

Dzień 1

Czwartek 14.11.2024r

11:15 – 12:00

Łańcuchy synkinetyczne. Łańcuch Wsparcia i Spocznij